Ankara Savaşı ne zaman olmuştur?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Ankara savaşı 1402 yılında Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayazit ve Emir Timur arasında olmuş savaştır. Savaşı Emir Timur kazanmıştır. Bayazit esir düşmüş esirliye dayanamamış ve ölmüştür. 

Emir Timur Kafkasya topraklarında egemen olduğu zaman onun karşısında kendisi gibi Türk olan iki devlet vardı Toktamışın Altın Ordusu ve Bayazit Osmanlısı. Timur önce Toktamışın üzerine gitti ve Terek nehri savaşında onu yendi. Böylelikle Moskovayı yağmalayan büyük Fatih Toktamışın sonu böyle bitti. Timurun ikinci rakibi Bayazitti. Bayazit o dönem Bizans ve Avrupa devletlerine karşı önemli zaferler kazanmıştı ve ordusunun  hızlı hareket etmesinden ötürü "Yıldırım" ünvanı almıştı. 

Taraflar Ankarada Çubuk ovasında karşılaştılar. Timur ordusu Türk ve Moğol atlılarından, atlı okçulardan ve savaş fillerinden ibaretti. Bayazitse sırplardan, yeniçerilerden ve tımarlı sipahilerden ibaret bir orduya sahipti. Ayrıca Bayazitin ordusunda Kara Tatarlar denilen Moğol kökenli atlı birlikleri de vardı. Savaşta Kara Tatarların saf değiştirmesi ve Bayazitin uyguladığı hilal taktiğinin başarısız olması sonucu Timur galip geldi.

0 points