Andronovo kültürü ne anlama geliyor?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Andronovo kültürü m.ö 1700-1200 yılları arasında Yukarı Yenisey bölgesinden başlayarak Orta Asya dahil olmak üzere neredeyse tüm bozkır kavimlerinin etkilenmiş olduğu bir kültürdür. Afanasyevo kültürünün devamı şeklindedir.  Bu kültürü oluşturmuş olan ırkın batı bozkırlarındaki bozkır kavimlerinin atası olması fikri kuvvetlidir.

Andronovo kültürü insanları demircilik sanatından oldukça gelişmiştiler. Bu destekler nitelikte arekeolojik bulgulara rastlanmıştır. Özellikle Yenisey ve Sibiryada bulunan mezerlardaki atların ağızlarında gem izi taşıması bunun  ispatıdır. 

Andronovo kültürü insanları göçebeydi. Savaşçı bir kültür oldukları sezi kuvvetlidir. Mezarlarda  atlar,  ilaveten tunç, altın ve bakırdan yapılma eşyalar ve hayvan figürleri ile kaplanan kapların bulunması bunu söylemek için bize yeterlidir. Yaygın bir şekilde koyun ve sığır yetiştirdikleri de malumdur. İlk atı ehlileştirenlerin de bu kültüre mahsus insanlar olması tahmin edilir.

Rus arkeologların saptamalarına göre Andronovo insanının  arkelojik yapısı koyu renkli saç, buğday ten ve badem gözler şeklindeydi. Kafatası brakisefal özellik taşıyordu. Brakisefal özellikli insanlar Amuderyanın Güneyindeki dolikesafeller ve Güney Rusyadaki iinsan ırklarından seçiliyordu. Bu kültürün yayılma sahası Fin-Ugor kavimlerinin atalarının yerleştiği topraklara kadar uzamıştı ve Andronovolar Fin-Ugor kavimlerinin atalarıyla ilişkiler kurmuşlardı. Son olarak şu anda Türk  adı ile tanınan kavimlerin (esasen Oğuzların) atalarının büyük bir kısmının bu brakisefal beyaz ırk olduğu ihtimali vardır.

0 points