Altın Ordu devletinin resmi dilleri hangilerdir?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Altın Orda veyahut Ordu devleti XIII asrda Moğol-Tatar kabilelerinin Rusya üzerine seferleriyle kurulmaya başlamıştır. Cengiz Hanın vasiyeti üzerine Büyük Moğol İmparatorluğunun batı kısmı oğlu Cuci Hana verilmişti. Fakat Cucinin erken ölümüyle bu miras onun oğulları  Batı Hana ve  Orda Hana  kaldı. Altın Ordu devleti güçlü olduğu zamnlarda Rus knezlikleri ona bağımlı durumdaydı ve Polonya-Litvanya da vergi ödüyordu.

Altın Ordu XV asrda gittikce zayıfladı ve parçalanmaya başladı. Son olarak 1502 yılında Krım Hanı Altın Ordayı ele geçirdi ve hanlık tarih sahnesinden silindi.

Altın Ordada Moğolca ve Kıpçak Türkçesi resmi dillerdi. Hanlığın Türkleşmesi ve müslümnalaşması ile birlikte Moğolca yerini Kıpçak Türkçesine bıraktı. Hanlığa bağlı Orta Asya vilayetlerinde ayrıca Çağatayca da konuşulmaktaydı.

0 points