Ahameniş imparatorluğu ne zaman kurulmuştur?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Ahameniş imparatorluğu m.ö 550 yılında II Kyros tarafından kurulmuştur. Kısa bir zaman içinde Yunanistanan Hindistana kadar büyüyen imparatorluk Büyük İskenderin fetihleri sonucu dağılmıştır.

Fars-Pers kabileleri ilk olarak Elam bölgesnin Anşan vilayetine yerleşmişlerdir. Perslerin aşiret reisleri önce Asurlulara ardından Med devletine bağlanmışlardır. II Kyros pers aşiretlerini birleştirerek Med devletinin hükümdarı Astiagese karşı çıkmış ve onu devirmiştir. İktidarı ele geçiren Kyros Med devletinin devlet sistemini olduğu gibi benimsemiştir. Medlerin ardından Babili ve Lidyayı ele geçiren Kyros büyük bir imparatorluk kurmuştur. Ahameniş imparatorluğu pers aşiret birliğine dayanan bir yapıdan Orta Doğudaki imparatorlukların dönüştüğü uluslararası bir yapıya dönüşmüştür. Kyros son olarak imparatorluğunun doğu sınırlarına dayanan İskit kabilelerini hüküm altına almaya çalışmış fakat yapılan savaşta yenilrek öldürülmüştür. Kyrosu yerine geçen Kambizes Mısırı ele geçirmiştir. I Dara döneminde ise imparatoluk Mısır dahil olmakla Yunanistandan Hindistana uzanıyordu. İskender fetihleri ile imparatorluk dağılmıştır.

0 points