Yuli Sezar niyə başına dəfnə budağı taxırdı?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Romalı tarixci Svetoni miladdan əvvəl 121-ci ildə yazdığı Sezarların həyatı adlı əsərində dediyinə görə Sezarın saçı seyrək olduğuna görə o saçlarını önə doğru darayırmış, senator ona dəfnə budağı taxmasını istəməsi onu çox sevindirmişdir. Sezarın davamlı dəfnə budağını taxması qələbələrindən deyil eqoizm və komplekslərindən idi. Sezar tək saç problemi olan general deyil. 

Yunan tarixcisi Polibiyə görə Hannibal (247- 183-cü il) bunun üçün daha asand bir yol tapmışıdırki, buda özünə bir çox parik düzəltdirməsi olmuşdur. İmperatorluqdan əvvəl romalıların saç seçimləri daha sadə idi. Ancaq bundan sonra pariklardan daha çox istifadə edilməyə başlandı. Romalılar xristian olduqdan sonrada bir müddət parik taxmağa davam etdilər. Ancaq qısa bir vaxt sonra kilsədə parik taxmağın ölümcül günah olduğu olaraq qəbul edildi. 

Qələbə qazanana dəfnə budağı taxmaq miladdan əvvəl 6-cı yüzillikdə Delfidə (Yunanıstanda Parnasos Dağının cənub-qərbində olan bir qəsəbədir. Antik dövürdə Yunan xalqları üçün əhəmiyyətli bir dini mərkəz idi) keçirilən oyunlardan başladı. Bu oyunlar su pərisi Dafninin xatirəsinə və başına dəfnə yarpağında bir tac taxarkən rəsmi olan Tanrı Apollo şərəfinə keçirilirdi.

0 points