Vilyuy çayı haradan axır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Rusiya Federasiyasının Saxa Respublikası və Krasnoyarsk vilayətindən axan Vilyuy çayının uzunluğu 2650 km-ə bərabərdir.

Çay Vilyuy platosu və Orta Sibir yaylasından başlanır və Lena çayına tökülür. Vilyuy çayı Lena çayının ən uzun qoludur.

Vilyuy çayının hövzəsində 67 266 göl var ki, bunların da ən böyükləri Nicili, Baratalax, Mastax, Syuqcer, Boruda, Mosani və başqalarıdır.

Vilyuy çayı üzərində Vilyuy su anbarı və Vilyuy SES, Vilyuy III SES tikilmişdir. Çay hövzəsi təbii ehtiyatlarla zəngindir. Burada almaz, dəmir filizi, kömür, fosforit və başqa faydalı qazıntılar var.

0 points