V-şəkilli dərələr necə yaranırlar?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Çay dərələrinin müxtəlif formalarının yaranmasına əsasən ərazinin geomorfoloji quruluşu, iqlim xüsusiyyətləri, meylliyi və s. çox təsir edir. V-şəkilli dərələr adətən dağ çaylarında müşahidə olunur. Bu tip dərələrin yaranması ərazidə bərk cüxurlar və yüksək meyllilik olduğu zaman baş verir.

Çox böyük sürətlə axan çayda dib eroziyası güclü olduğuna görə  çay dibini çox yuyayaraq dar və dərin dərələr yarandır. Bu dərələr Latın qrafikasının v hərfinə oxşadığına görə V-şəkilli dərələr adlanır.

0 points