Ural dağları haqqında nə bilirsiniz?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Ural dağları qədim dağlar olub təxminən 250-300 milyon ilə qədər yaşı var. Dağlar Laurussiya (Şimali Amerika ilə Şərqi Avropa arasında mövcud olmuş superkontinent) superkontinentinin şərq kənarı ilə cavan Qazaxıstan kontinentinin (Bu ərazi indiki Qazaxıstanın böyük bir hissəsini və Qərbi Sibirin qərbini, İrtış çayına qədər olan hissəni əhatə edirdi) toqquşması nəticəsində yaranmışdır. Toqquşma 90 milyon il davam etmişdir. Ural dağlarında olan çökmə və vulkanik mənşəli  süxurlar kəskin parçalanmaya məruz qalmışdır.

Ural dağlarının qərb yamacları əsasən çökmə mənşəli dəniz altından çıxmış süxurlardan, şərqi isə bazalt tipli süxurlardan təşkil olunmuşdur.

Ural dağları şimaldan cənuba doğru meridianal istiqamətdə uzanaraq Şərqi Avropa düzənliyi ilə Qərbi Sibir və həm də Avropa ilə Asiya arasında sərhəd təşkil edir. 

Ural dağları mineral ehtiyatlarla çox zəngindir. Burada 48 növ filiz və qiymətli minerallar var. Bunlardan: dəmir, nikel, platin, qızıl, kömür və başqalarını göstərmək olar.

Ural dağları zəngin təbii resursları ilə Rusiya Federasiyasının iqtisadiyyatında (XVIII əsrdən bəri) əhəmiyyətli yer tutur.

0 points
Fatimə Mehdizadə answered

Hertsin qırışığlığında yaranmışdır.Qırışıq faylı dağdır .Asiyada yerləşir.

0 points