Tunis hansı materikdə yerləşir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Tunis Afrika matrikinin şimalında Aralıq dənizinin sahilində yerləşir. Ölkə qərbdən Əlcəzairlə, cənub şərqdən isə Liviya ilə həmsərhəddir. Tunisin ərazisinin 40% Saxaranın ərazisinə düşür. Aralıq dənizi sahillərinə yaxın ərazilər ( təxminən 60%) məhsuldar ərazilərdir.

Ölkə iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı, ikinci yeri turizm, 3-cü yeri isə yüngül sənaye tutur. Əhalisinin əksəriyyəti ərəblərdən ibarətdir. Dövlət dili ərəb dilidir.

0 points