Torf necə yaranır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Torf yarı çürümüş bitki qalıqlarından ibarətdir.

Bataqlıq ərazilərində və göllərin dibində hava kifayət qədər olmadığına görə müxtəlif mikroorqanizmlərin iştirak etdiyi şəraitdə yaranan üzvi mənşəli  süxurdur. Torf qatının qalınlığı bəzən bir neçə metrə çata bilir. Torfdan yanacaq, gübrə kimi də istifadə edilir. Gübrə kimi yaxşı parçalanmış torfdan istifadə edilir. Torfdan yanacaq kimi ən çox İrlandiya, AFR və Finlandiyada istifadə edilir.

0 points