Təbiətdə baş verən ritmik hadisələr hansılardır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Ritm təkrarlanan hadisələrə deyilir. Kainatın və onunla birlikdə qalaktikaların, ulduzların, planetlərin, peyklərin və s. hərəkətindən müxtəlif ritmlər yaranır. Bu ritmlər bir andan başlayıb milyard illərə qədər davam edə bilər.

Bizim üçün çox aydın olan bəzi ritmik hadisələrə nəzər salaq. Məsələn Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti ilə əlaqədar olaraq gecə gündüzün yaranması, yerin günəş ətrafında hərəkəti ilə əlaqədar fəsillərin növbələşməsi, Ayın Yer ətrafında hərəkətindən ay təqviminin yaranması və s. bu kimi istədiyin qədər misal göstərmək olar.

0 points