Suvarma əkinciliyi ən çox hansı qitədə inkişaf edib?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Suvarma əkinçiliyinin ən çox inkişaf etdiyi qitə  Asiya qitəsidir. Tarixdə ilk suvarma əkinçiliyi də elə Asiya qitəsində meydana gəlmişdir. İlk suvarılan torpaqlar Mesopotamiya ərazisində, Dəclə və Fərad çaylarının vadilərində olmuşdur. Qədim suvarma mədəniyyətinə malik ölkələrdə (Misir, Hindistan, Çin) suvarma sistemlərinin izləri yenə də qalmaqdadır. 

Hal- hazırda  demək olar ki, Asiya qitəsinin bütün quraq regionlarında suvarma əkinçiliyindən istifadə edilir.

0 points