Surinam haqqında nə bilirsiniz?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Cənubi Amerika materikinin şimal şərqində yerləşən bu dövlətin qərbində Qayana, şərqində Fransız Qviyanası, Cənubunda Braziliya yerləşir. Ölkənin şimalı Atlantik okeanı sahili ensiz ovalıqlardan ibarətdir. Bu ovalıqlar manqr cəngəllikləri ilə örtülüdürlər.

Ökənin mərkəzi və cənubu Qviyana yaylasında yerləşir.

Ölkə iqtisadiyyatının əsasını dağ mədən sənayesi xüsusilə də boksid istehsalı təşkil edir.

Ölkə naft-qaz, dəmir filizi, manqan və s. ilə də zəngindir. Kənd təsərrüfatı yaxşı inkişaf etməmişdir.

0 points