Sunami necə yaranır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Okeanda baş verən zəlzələ suyun dalğalanmasına səbəb olur ki, bu dalğalar da sunami adlanır. Sunami çox bğyük fəlakətlərə səbəb olan dalğalardır. Sunami ən çox (80%) Sakit okeanda yaranır. Vulkan püskürmələri, dənizin altinda olan nüvə partlayışları, qasırğalar da sunaminin yaranmasına səbəb olur. Açıq okeanda suami saatda 800km-dən böyük sürətlə hərəkət edir. Sunami dalğası bir yox bir neçə ardıcıl dalğadan da ibarət ola bilər.

Sunami dalğasının hündürlüyü açıq dənizdə az olur, 1m - də bərabər ola bilər, cahilə yaxınlaşdıqca hündürlük artıb hətta 35-40 metrə çata bilər. Sunamini qabaqcadan müəyyən etmək olmur. Sunami ən çox Alyaska sahillərində, Yapon adalarında, Cənubi Amerika sahillərində, İndoneziya, Şri Lanka və s. yerlərdə baş verir.

0 points