Suburbanizasiyanın səbəbləri?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Suburbanizasiya əhalinin iri şəhərlərdən şəhərətrafına köçməsi prosesinə deyilir. Dünyanın iri şəhər aqlomerasiyalarında əhalinin həddindən çox toplanmsı bir sıra ekoloji problemlərə gətirib çıxarır.

Hava çirklənməsi, su çatışmaması, səs küylə çirklənmə və sairə. Bu səbəbdən şəhərin imkanlı əhalisi şəhər ətrafında villalara və başqa yaşamaq üçün yerlərə köçürlər. Bu proses ən çox inkişaf etmiş ölkələr üçün xarakterikdir.

0 points