Skolyoz nədir?

Tibb Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Murguz Safarov answered

Skolyoz onurğanın döş vəya bel bölgələrində görülə bilən belin yana əyilməsidir. Normal və sağlam spinal vertebra (onurğa sütunu) arxadan baxıldıqda üstdən, yəni boyun, kürək və bel bölgələrində düz bir xətt şəklində uzanır. Skolyozda vertebra sağ və ya sola əyilir. Bəzən isə skolyoz duz durduqda nəzərə çarpmaya bilər , önə əyildikdə vəya rentgenlə daha dəqiq müəyyənləşdirilə bilər.

0 points