Siflisin əlamətləri hansılardır?

Tibb Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Murguz Safarov answered

T.pallidum ümumiyyətlə xəstə lezyondan (dodaq, oral kavite və ya genital kimi) vaginal, anal və ya orogenital təmas sonrası yoluxur. 

İnfeksiyanın ilk ili çox yoluxucu olub 90 % yoluxma mümkündür, daha sonra yoluxdurmaq gedərək azalır və 4 ilin sonunda yoluxdurmaq ümumiyyətlə qalmır.

Doğuş zamanı transplasental yayılma və ya siflitiklər ilə birbaşa təmasda olan maternal-fetal və ya dolayı yayılma ola bilər. Transfplasent infeksiya ümumiyyətlə 18 həftəlik gestasyondan sonra ötürülür.

Lakin erkən siflisli analarda ən çox fetal infeksiya riski yüksəkdir. Narkotik istifadəçiləri ümumi iynə ilə yoluxa bilirlər.

0 points