Şərqi Syerra-Madre dağları hansı ölkədədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Şərqi Syerra-Madre dağları Meksikanın şimal şərqində Meksika yaylasının şərq qurtaracağında yerləşir. Şimal hissədə 1000 m hündürlüyündə bir-birinə paralel uzanan dağ silsilələri cənuba getdikcə parçalanaraq 4000 m hündürlüyə çatan ayrı-ayrı dağ massivləri yaradırlar. Ən hündür yeri Penya-Nevada ( 4054 m ) dağıdır.

0 points