Sədd adaları necə yaranır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Əsasən sahilin formasına uyğun olaraq uzanan bu adalar adətən dalğaların topladığı qum yığınından ibarət olur. Sahil boyu uzanan, ensiz bir və ya çoxlu sayda adalardan ibarət ola bilirlər.

Sədd adalarının eni və uzunluğu sahilin formasından, dalğanın gücündən, süxurların tərkibindən və suyun səviyyəsindən asılıdır. Adaların uzunluğu 100-lərlə km-ə qədər çata bilir. Bu tip adaların ömrü cox olmur.

Dünyada ən böyük sədd adası ABŞ-ın Texas ştatı ərazisində olan Padre adasıdır. Onun uzunluğu 209 km-ə bərabərdir.

Həm yaranmasına görə, həm də adı Sədd (Baryer) olan ada isə Laptevlər dənizində yerləşir.

0 points