Rusiyanın ən böyük dövlət olmağının müsbət və mənfi cəhətləri nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Böyük dövlət olmaq geniş torpaq sahələrinin olması, zəngin meşələrin olması, təbii resursların çox və çoxçeşidli olması deməkdir. Bütün bunlar Rusiyada var və buna görə də beynəlxalq miqyasda öz sözünü deyə biləcək gücə malikdir. lakin yeni texnologiyanın tətbiqində olan ləngimələr sayəsində Rusiya iqtisadiyyatı nisbətən aşağı enmişdir.

Bu dövlətin əsas çətinlikləri məhsuldar qüvvələrin ərazidə qeyri bərabər paylanması, belə ki, əhali əsasən Avropa hissəsində cəmlənib, təbii resursların əsas hissəsinin Asiya tərəfdə olması, bu ərazilərin daimi donuşluq əraziləri olması, çətin iqlim şəraiti, çoxmillətli dövlət olması ilə əlaqədar milli münasibətlərin kəskinləşməsi və s.

0 points