Qumıqlar hansı dil ailəsinə mənsub xalqlardırlar?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qumıqlar Altay dil ailəsinin türk qrupunun qıpçaq qoluna aid olan xalqlardır. Əsasən Rusiya Federasiysının Dağıstan Respublikasında, Şimali Osetiyada, Çeçenistanda, Qırğızıstanda, Estoniya və Tacikistanda yaşayırlar.

Antropoloji cəhətdən Qafqaz xalqlarına oxşayırlar.

Qafqazda sayına görə azərbaycanlılardan sonra ikinci yerdə dururlar. Qumıq dilində danışırlar. Qafqazda islamı ilk qəbul edən xalqlardan sayılırlar.

Qumıqlar əsasən əkinçiliklə məşğul olurlar.

0 points