Qrenlandiya böyükdür yoxsa Avstraliya?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Avstraliya materikinin sahəsi 7.6 mln.km² Qrenlandiyanınki isə 2.1 mln.km² olmaqla Avstraliyanın Qrenlandiyadan böyük olduğunu görürük.

Xəritələrdə Qrenlandiyanın daha böyük görsənməsinin səbəbi Qrenlandiyandiyanın daha şimalda qütbə yaxın yerləşməsidir. Kürəvi səthi müstəvi səthə keçirərkən orada böyük təhriflər yaranır və ona görədə qrenlandiya olduğundan dəfələrlə böyük görsənir. Xüsusilə silindrik proyeksiya ilə tərtib olunmuş xəritələrdə bu daha qabarıq görsənir.

0 points