Qranit nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qranit-İntruziv yolla yaranan maqmatik süxur olub tərkibində başlıca olaraq kvars feldşpat və bundan əlavə bəzi hallarda heriblend və aukit mineralları da ola bilir.

Tərkibində silisium oksidinin miqdarı 75% təşkil edir. Quruluşu tam kristallik, müntəzəm dənəlidir. Kristalları orta və böyük dənəli ola bilirlər. Rəngləri açıqdır. Bərk ağır və sukeçirməz olurlar. Qranitdən əsasən inşaat işlərində istifadə olunur.

0 points