Qoxu ilə dad hissiyatının əlaqəsi nədir?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qoxu və dad bilmə kimyəvi hissiyyat sisteminə bağlıdır. Qoxu və dad əsas funksiyasını maddələrdəki molekulların sinir uclarını qıcıqlandırması ilə başlayır.

Qoxu reseptorları ətrafakı qoxuların təsirindən qıcıqlanırki, bu hüceyrələrdə burun boşluğunun üst tərəfində yerləşir və birbaşa beyinlə əlaqəlidir. Dad reseptorları isə ağız və boğazdakı hissəciklərdə toplanır. Dil üzərində gördüyümüz məməciklərdədə dad reseptorları vardır. Bu reseptorlar dad və qoxunu yanaşı sinirlər vasitəsi ilə ötürür. Dad və qoxu reseptorları yaşlandıqca yenilənən sinir sisteminin tək hüceyrəsidir.

Ümumi olaraq dad reseptorlar 4 dadı seçir: Şirin, turş, acı və duzlu. Dad və qoxu əslində bir bütün olaraq qidaların dadını ayırmağımıza kömək edir. Əgər burnumuzu tutub şokolad yesək şokoladın dadını başa düşməkdə çətinlik çəkərik.

0 points