Qoruqlar nə üçün lazımdır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Mövcud landşaftları, nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvanat aləmini, təbii kompleksləri (mağaralar, qeyzerlər, vulkanlar, şəlalələr, buzlaqlar və s) mühafizə etmək üçün qoruqların yaradılmasına ehtiyac duyulur.

Qoruqlarda təsərrüfat fəaliyyəti təmamilə dayandırılır. Burada yalnız elmi tədqiqat işləri aparmaq olar. Bütün təbii komponentlərin torpaq, bitki, heyvan və s. mühafizəsi məqsədi ilə təbii labaratoriyalar yaradılır. Qoruq əraziləri ətrafında mühafizə zonaları yaradıiır və kənar şəxslərin bu əraziyə daxil olmasına icazə verilmir.

0 points