Qneys necə yaranır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qneys tərkibinə görə feldşpat və kvarsdan təşkil olunmuş süxurlardır. Burada bir və ya bir neçə rəngli mineral (mika, amfibol, piroksen) da iştirak edir.

Qneys çevrilmiş (metamorfikləşmiş) süxur olub çox halda qranitlər və kvarslı dioritlərdən əmələ gəlir, sadəcə onlarda minerallar süxur içərisində nizamsız deyil istiqamətlənmiş və ya zolaqlı olurlar. Bu yolla yaranan qneyslərə orto qneyslər deyirlər.

Qneyslər bəzi hallarda çökmə süxurlardan, gillər, megrellər, konqromelatlar və s.-dən çox dərin metamorfizm nəticəsində əmələ gəlirlər. Bu yolla yarananalara isə paraqineys deyirlər.

0 points