Qış gündönümü nə zaman olur?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yer günəş ətrafında bir il (365 gün 5 saat 48dəq. 46 san.) müddətində tam bir dövrə vurur. Yer orbit müstəvisinə 66.5 dərəcə meylli olduğundan bu fəsillərin yaranmasına səbəb olur. Günəşin harada  zenitdə olmasından asılı olaraq fəsillərin sərhədlərini ayırırlar: yaz gecə gündüz bərabərliyi günü (21 mart), yay gündönümü günü (22 iyun), payız gecə gündüz bərabərliyi (23 sentyabr) və qış gündönümü (22 dekabr).  

22 dekabrda günəş cənub tropiki (cənub 23.5 dərəcəlik enlik) üzərində zenitdə olur. Bu zaman cənub yarımkürəsində yay fəsli, şimal yarımkürəsində isə gış fəsli başlanır, şimal gütb dairəsindən şimalda hər yerdə qütb gecələri müşahidə olunur. 

0 points