Qırxayağın neçə ayağı var?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qırxayaq sözü latın dilində “yüz ayaq” mənasına gələn “centipeda” sözündən əmələ gəlib. Ancaq araşdırmalara görə yüz ayaqlı qırxayaq yoxdur. Bəziləri yüzdən artıq, bəziləri isə daha az ayağa malikdir.

Ən 100-ə yaxın ayaqlı qırxayaq 1999-cu ildə tapılmışdır. Bu qırxayaq həmdə ayaq sayı cüt olan tək növdür. Yəni 48 cüt ayaqlı. Digər bütün qırxayaqlar isə ayaqlarının sayı 15 cütlə 191 cüt arasında dəyişir.

İki qoşayaqlı çoxayaqlılar və ya diplopodlar- buğumayaqlılar tipinin çoxayaqlılar yarımtipinə aid sinifdir. 12000-ə yaxın növü var.

0 points