Qırıntı mənşəli çökmə süxurlar necə yaranırlar?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yer qabığını təşkil edən süxurlar 3 yolla yaranırlar: maqmatik, metomorfik və çökmə süxurlar.

Çökmə süxurlar özləri də 3 yolla yaranırlar: Fiziki (qırıntı), kimyəvi, üzvi yolla yaranan süxurlar. Fiziki yolla yaranmış süxurlara qırıntı süxurlar da deyirlər. Bu süxurlar digər, maqmatik və metamorfik, süxurların dağılıb parçalanmasından əmələ gəldiyinə görə onlara qırıntı süxurları deyirlər.

Təbiətdə rast gəldiyimiz bu tip süxurlar çaydaşı, çınqıl, qum, gil, səpinti halında olan qızıl, səpinti halında olan platin və s.

0 points