Qeyzer nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Fəal seysmik ərazilərdə dərinlikdə olan yüksək temperatura malik sular müəyyən fasilələrlə gaynar su və su buxarı püskürürlər. Bu cür püskürən bulaqlara qeyzerlər deyirlər. ”Qeysir “ İsland sözü olub fışqırmaq deməkdir. Qeyzerlərə vulkanizmin güclü olduğu yerlərdə rast gəlinir. Qeyzerlərin sularında müxtəlif mineral birləşmələr , xüsusilə kükürdlü birləşmələr olur və bunlar qeyzerit adlı süxurları əmələ gətirirlər. Suyun səthə çıxdığı yerdə dairəvi çökəklik əmələ gəlir ki, buna qrifon deyilir.

Qeyzerlərə ən çox İslandiyada, Rusiyada (Kamçatkada), ABŞ-da,Yeni Zelandiyada, Böyük Zond adalarında ,Yaponiyada, İtaliyada və s, yerlərdə rast gəlinir.

0 points
kral iiiiiiiiiiiiiiiüiüiüii answered

Nədir qeyzer?

0 points
kral iiiiiiiiiiiiiiiüiüiüii answered

Nədir qeyzer?

0 points