Qayçını kim kəşf edib?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bugün istifade etdiyimiz qayçının patenti 1893-cü ildə Luis Austin tərəfindən Vaşinqtonda alınmışdır. Dəqiq ilk olaraq kimin kəşf etməsi haqqda məlumat olmasada İsgəndərin Misiri fəth etdikdən sonra inkişaf edən incəsənətdə üstünlük simvolu olaraq istifadə edildiyi bilinir.

Ən qədim qayçı Qədim Romada arxeoloji araşdırmalar nəticəsində tapılıb. Təqribən 3-4 min il tarixi vardır. İlk qayçılar qövsvari idi. Bu dövürlərdə daha çox qoyun qırxmaq üçün istifadə edilirdi.

Qədimdə olan nümunələrinə əsas bürünc əsrindən rast gəlinir. Sonradan inkişaf edib və paslanmayan metallardan hazırlanmağa başlanılıb. İstehsal olunduğu materialdan asılı olaraq müxtəlif sahələrdə istifadə edilir.

0 points
Leman Yaqubova answered

Men

0 points
Amin Yəhyayev answered

Amin

0 points