Qaraçılar hansı ölkədən yayılıblar?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qaraçılar nə Misirdə, nə Romada nədə ki, Rumıniyada yaranmamışdırlar. Onların vətəni Hindistandır.

Avropa, Amerika və Asiyaya yayılmış 10 milyona yaxın qaraçının olduğu bilinir. Qaraçıların ən sıx yaşadığı ərazilər Orta və Cənubi Avropadır. 4-üncü yüzillikdə Avropaya ilk dəfə gəldiklərindən bir çox fərqli ad dəyişdirmişdirlər. Qaraçı və İspanca gitano bunlardan sadəcə ikisidir. İkisinində Misirdən yarandığı güman edilir.

Qaraçılar yaşadığı ölkənin dilində və roman dilində danışırlar. Roman dili Hint-Avropa dili olan Sanskit (Şimali Hindistanın qədim dili) dilindən törəndiyi güman edilir.

0 points