Qara dəlik nədir?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qara dəlik cazibə sahəsi ilə hər cür maddə və işıq molekulunun özündən qaça bilməyəcək şəkildə tutub saxlaya bilən böyük kosmik cisimdir. İşıq yaymadıqları üçün qara dəlik deyə adlandırılırlar.

Qara dəliklər ölçülərinə görə ulduzabənzər, nəhəng, orta və ilkin adlanan qruplara bölünürlər. Teorik olaraq qara dəliyə düşən bir maddə kosmosun başqa yerində yenidən ağ dəlikdən ortaya çıxa bilər. 

Ağ və qara dəliklər arasındakı yola isə soxulcan dəliyi deyilir.

0 points