Planlı iqtisadiyyat niyə pisdir?


Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Planlı iqtisadiyyat sosialist ictimai siyasi quruluşa malik ölkələr üçün olan iqtisadiyyatdır.

Burada xüsusi mülkiyyətin olmaması, idarəetmədə bürokratiya və inhisarlaşma, əməyin nəticələrinin bölgüsünün mərkəzləşdirilmiş qaydada planlaşdırılması, güclü nəzarət sisteminin olması nəticəsində fəaliyyət sərbəstliyinin qarşısının alınması və istehsal, mübadilə, bölgü proseslərinin Dövlət plan komitəsi əlində cəmlənməsi.

Belə bir iqtisadiyyatda maddi marağın aşağı olması, rəqabətin olmaması ümumiliklə iqtisqadyyatın inkişafına pis təsir göstərir.

0 points