Pərvanələr niyə işığa uçurlar?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bunun səbəbini başa düşmək üçün fotoaksis deyilən hadisəni bilmək lazımdır. Fotoasksis orqanizmlərin işığa doğru və ya işıqdan uzağa avtomatik hərəkətidir. Tarakanları neqativ fotoaksisə misal göstərmək olar. Yeni tarakanlar işıqdan qaçarkən pərvanələr işığa doğru avtomatik hərəkət edir.

Bunun səbəbi dəqiq bilinməsədə bir neçə versialar var.

Beləki, bəzi pərvanələr köç edirlər və gecə işığı onlara yol göstərdiyi üçün işığa görə tərəfləri müəyyən edirlər. Ancaq pərvanələr ultrabənövşəyi kimi dalğa uzunluğunda olan işıqlara digər işıqlardan daha həssasdır.

Sarı işığa reaksiya vermirlər.

0 points