Pelister zirvəsi hansı ölkədədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Pelister zirvəsi Makedoniya ilə Yunanıstan sərhəddində yerləşən Babadağ silsiləsinin ən hündür zirvəsidir.

Makedoniya ərazisində Pelister zirvəsinin yamacında milli park yaradılmışdır. Burada bir sıra fauna və floranın endemik növləri qorunur. Bunlardan:

Qonur ayı, Avropa cüyürü, boz canavar, qarapaça, kəklik, qızıl xallı balıq və s. Pelister dağı balkanların ən cənubda yerləşən dağlarından biridir.

0 points