Paraqvay çayı haradadır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Paraqvay çayı Cənubi Amerikanın mərkəz və cənub hissəsindən axan çay olub Parana çayının sağ qoludur. Parana çayına Baiya-Neqra şəhəri yaxınlığında tökülür. Paraqvay çayı Braziliya, Paraqvay, Argentina ərazisindən axır. Çay Paraqvay dövlətini iki hissəyə bölür. Paraqvay hindu dilində “Buynuzlu çay“ mənasını verir.

Paraqvay çayı Paraqvay dövləti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çay yatağını daima dərinləşdirir Parana çayına birləşdiyi yerdə dərinlik 22 metrə çatır. Elə bu səbəbdən də böyük nəqliyyat əhəmiyyətinə malik olub, çay gəmiləri Konsensiona kimi, dəniz gəmiləri isə Asunsion şəhərinə kimi gələ bilirlər.

0 points