Paramos nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Cənubi Amerikanın yüksək dağ çəmənləri Paramos adlanır. And dağlarında 3100 metr hündürlükdən qar buzlaq sərhəddinə qədər davam edir.

Paramosun ən geniş sahəsi Kolumbiya ərazisinə düşür. Bundan başqa Venesuelada, Peruda, Ekvadorda, Kosta Rikada və Panamada olan dağlarda Paramos hündür ot bitkilərindən və aralarında çox da hündür olmayan seyrək ağaclardan ibarət bir landşaftdır.

Bəzən Afrikada olan Klimancaro dağının 3000-4500 metr hündürlükdə olan ərazilərini də paramos adlandırırlar.

0 points