Parakas yarımadası hansı ölkənin ərazisində yerləşir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Parakas yarımadası Cənubi Amerikanın qərb sahillərində Perunun İka regionunda yerləşir. Parakas yarımadasının adı keçua dilində iki “para“ “yağış“ və “aso“ “qum“ sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Bu ad burada qum fırtınalarınnın tez-tez baş verdiyinə görə verilib.

Soyuq Peru cərəyanının buraya gətirdiyi planktonlar burada balıqların, dəniz məməlilərinin və quşların toplanmasına səbəb olur. Yarımada 1975-ci ildən qoruq elan edilib. Yarımadada aparılan arxeoloji tədqiqatlar əsasında məlum oldu ki, eramızdan əvvəl təqribən 775-100 illərdə burada yaşayış olmuşdur.

0 points