Ozon qatının yer üçün əhəmiyyəti nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Atmosferin stratosfer qatında yerləşən, yer kürəsinə gələn ultrabənövşəyi şüaları udan bu qatın qalınlığı 15-35 kilometr olub əhəmiyyəti çox böyükdür. Onun dağılması Dünya okeanı canlılarının əsas qida mənbəyi olan planktonların məhvinə, İnsanların və heyvanların immun sisteminin zəifləməsinə, bitki və heyvanların məhvinə, Insanlarda göz və xərçəng xəstəliklərinin çoxalmasına gətirib çıxarır. Bütün bunlarla bərabər iqlimin istiləşməsinə, buzlaqların əriməsinə, suyun qurunu basmasına səbəb olur.

16 sentyabr gününü 1994-cü ildə BMT-nin Baş Assambleyası “Beynəlxalq ozon təbəqəsinin mühafizəsi günü“ elan etmişdir.

0 points