Öz ölçüsünə görə ən kiçik yumurta hansı quşundur?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bir dəvəquşu yumurtası təbiətdəki ən böyük hüceyrə olmasına baxmayaraq anasının ağırılığının 1,5%-indən də azdır çəkisi var. Kralquşu yumurtasının ağırlığı öz ağırlığının 13%-ni təşkil edir.

Dəvəquşu yumurtasının ağırlığı 24 toyuq yumutasının ağırlığına bərabərdir. 45 dəqiqəyə az bişmiş olur. Kraliça Viktoriya bu yumurtadan yeyib və dünyada ən dadlı yeməyi olduğunu demişdir.

Hər hansı heyvan tərəfindən yumurtlanmış ən böyük yumurta Madaqaskarda yaşamış fil quşuna aiddir. Bu quşun nəsli 1700-cü ildə kəsilmişdir. Fil quşunun yumurtası dəvəquşu yumurtasından 10 dəfə böyükdür və 9 litr həcmindəydi. 180 toyuq yumurtasına bərabər idi.

0 points