Ölkənin inkişaf etmiş ölkə olması üçün nə lazımdır?


Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Dünyada 36 inkişaf etmiş ölkə var. Bütün bu ölkələri birləşdirən əlamətlər aşağıdakılardır.

Ümummilli məhsulun yüksək göstəricisi, sənayenin güclü inkişafı, yüksək urbanizasiya, güclü infrastruktur göstəricisinin olması, istehsalın bütün sahələrində müasir texnologiyanın tətbiqi, güclü səhiyyə ilə əlagədar olaraq ölüm hallarının aşağı düşməsi.

Bu ölkələrdə dünya əhalisinin 15%-nin yaşamasına baxmayaraq sənaye məhsulunun 57%, kənd təsərrüfadı mıhsullarının 40%, onların payına düşür.

0 points