Okeanların suyu niyə şordur?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yerdə yaranan ilk sular, bu sular “yuvenil“ sular adlanırdı, təmamən saf sular olmuşdu. Quru səthi yarandıqdan sonra dünya okeanı mineral maddələrlə zənginləşməyə başladı.

Səth suları keçdiyi yerlərdəki mineral maddələri özündə həll edərək okeana gətirdi. Suyun böyük dövranı nəticəsində su yenidən buxarlanaraq atmosferə qalxa, duzlar isə,, okeanda qalaraq onun sorlaşmasına səbəb oldu. Belə sual ola bilər bəs nə üşün okean suyunun duzluluğu uzun illərdir dəyişmir yəni, okeanın orta duzluluğu 35%o olaraq qalır?

Bunun səbəbi okeanda olan canlılardır. Okean canlıları bu mineral maddələri orqanlarında toplayırlar onlar məhv olduqları zaman isə çökmə süxur şəklində okeanın dibinə çökürlər.

0 points