Niyə təmiz O2 ilə tənəffüs etsək ölərik?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qan  tənəffüs zamanı orqanizmə daxil edilən oksigeni ayırıb hemoglobin deyilən molekula birləşdirərək daşıyır. Əgər normal oksigen sıxlığı daha çox olan hava qəbul edilərsə, ağciyərlərdəki oksigen qanın daşıyabiləcəyi miqdardan daha çox olur. Və bu səbəbdən artıq qalan oksigen zülala birləşir və mərkəzi sinir sisteminin işləməsinə problem yaradır. Bu zamanda orqanizmdəki bir çox sistemin işləməməsinə səbəb olur.

Oksigenin əhəmiyyətini təsdiq edən ilk olaraq fransız alimi Antuan Lavuazye olub. 1777-ci ildə qoyulan eksperimentlər nəticəsində, o tənəffüs və yanma proseslərini maddələrin oksigenlə əlaqəsi kimi izah edib. Bununlada müasir “oksigen” adını Lavuazye təklif edib.

0 points