Niyə taxdaya vururuq?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Taxdaya vurma inancı dünyanın iki ayrı yerində bir-biri ilə əlaqəsi olmadan yaranmışdır. İlk olaraq eramızdan əvvəl 2000-ci illərdə Şimali Amerika yerliləri, sonra isə qədim Şərqi Aralıq dənizyanı ərazilərdə yaşayan və yunan dilində danışan Ellinlər tərəfindən istifadə edilmişdir.

Hər iki mədəniyyətdə də meşələrdəki ağacları çox tez-tez ildırım vurması ilə bağlıdır. Amerika yerliləri meşənin Tanrının ildırımla yerüzünə gəlib oturduğu yer olaraq, Ellinlər isə İldırım Tanrısının olduğuna inanırmışlar.

Şimali Amerika yerliləri bu inancı dahada qabartdılar. Bu ağacın kökünə vuraraq sonradan başlarına gələbiləcək təhlükələri və şansızlıqları Tanrı ilə danışıb onları qoruduqlarına inanırdılar.

Orta əsirlərdə isə xristian din adamları bu inancı öz dövürlərinə uyğunlaşdırdılar. Onlara görə bu inancın əsası Hz. İsanın taxta bir çarmaxda öldürülməsi idi.

0 points