Niyə Rusiyanın şərq hissəsi geridə qalıb?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Ərazisinə görə dünyanın ən böyük ölkəsi olan Rusiya federasiyasının əsasan qərb hissəsi daha çox inkişaf etmişdir. Buna səbəb olaraq aşağıdakıları göstərə bilərik.

Təbii şəraitinin əlverişliliyi, əhalinin sıx məskunlaşması və bununla əlaqədar təbii resurslarn yaxşı mənimsənilməsini misal göstərmək olar.

Ölkənin şərqinə getdikcə əlverişsiz iqlim şəraiti, daimi donuşluq, geniş ərazini örtmüş sıx meşələr, bataqlıqların geniş sahəni əhatə etməsi ilə əlqədar olaraq əhalinin çox zəif məskunlaşması bu ərazilərin zəif mənimsənilməsinə səbəb olmuşdur. Bütün bunlara baxmayaraq regionda zəngin təbii resurslarn olması gələcəkdə regionun inkişafına səbəb ola bilər.

0 points