Niyə qütblərdə yaşayan heyvanların çoxu ağdır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

İlk olaraq canlılar yaşadıqları mühitə uyğun rəngdə olurlar. İsti və nəmli yerlərdə yaşayan məməlilər və quşlar, sərin və quraq yerdə yaşayan növlərinə görə daha tünd rəngli olurlar. Bu xüsusiyyət Şimal enliyindən tropiklərə getdikcə məməli heyvanlarda və quşlarda aydın nəzərə çarpır.

Bunun səbəbi isə aşağı temperatur rəng maddəsi olaraq bilinən melaninin yaranmasının qarşısını alır. Bu həm ovlanmaq uçun həmdə düşmanından qaçmaq üçün əlverişli rəngdir. Elə bu səbəbdən də qütb ətrafı ərazilərdə yaşayan heyvanlar açıq rəngli olurlar.

0 points