Nekk nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Aşınma nəticəsində vulkan konusu pozularaq vulkanın mərkəzi hissəsində olan bərkimiş lava üzə çıxır. bu hissə yüksək təzyiq altında sıxılmış lava kütləsindən ibarət olub, həm də mərkəz hissədə olduğundan gec aşınır. Bu lava kütləsi aşınma nəticəsində meydana çıxdıqda dik divarlı kütlə şəklində olur. Aşınma nəticəsində meydana çıxan bu cür lava sütunlarına nekk deyilir. 

Buna misal olaraq Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonu ərazisində olan Göyəzən dağını göstərmək olar.

0 points