Necə olur ki, səhraların ortasında, insanların düşünə bilmədiyi yerlərdə yaşıllıqlar yaranır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bitkilərin inkişafı üç amildən asılıdır: su,istilik,torpaq. Səhralarda istilik olsa da su yoxdur demək olar ki, səhralarda su, ya yeraltı suların səthə yaxın olduğu yerlərdə, ya da,səhradan axan çayların kənarlarında mövcuddur.

Elə həmin yerlərdə də yaşıllıqlar yarana bilirlər . Səhralarda mövcud olan bu yerlər vahələr (oazislər) adlanır. Bu yerlər insanların dincəlməsi üçün ən əlerişli yerlərdir.

Vahələrə ancaq qum səhralarında deyil, həmçinin buz səhralarında da rast gəlinir, bunlara qütb ətraflarında yay mövsümünda, qayalıqların üstündə buzların əriyib, şibyə mamır əmələ gəldiyi yerlər aiddir.

0 points