Neçə materik var?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yerin quru hissəsi  149 milyon kv.km olub 6 materikə ayrılır. Ən böyük materik Avrasiya materiki olub sahəsi 54 milyon kv.km-ə bərabərdir və iki qitəyə ayrılır, Avropaya və Asiyaya. Böyüklüyünə görə ikinci materik Afrika materikidir sahəsi 30.3 milyon kv. km- bərabərdir. Üçüncü materik Şimali Amerika materikidir ki onun sahəsi 24.2 milyon. kv km-ə bərabərdir. Dördüncü materik Cənubi Amerika materiki 17.8milyon kv. km- bərabərdir. Beşinci yerdə Antarktida materiki durur, onun sahəsi 14 milyon kv.km və altıncı materik Avstraliya və okeaniya olub sahəsi 9 milyon kv.km-ə bərabərdir.

Şimali Amerika və Cənubi Amerika birlikdə Amerika qitəsini əmələ gətirir.

0 points
Mark Twin answered

6

0 points
əhməd myev answered

6

0 points
Nuray Zərbiyeva answered

6

0 points